Danh sách tài liệu
 
Tên tài liệuNgôn ngữDung lượngLượt tảiTải về
Mẫu phiếu thu Vietnamese 0,031 MB 2689
Tở trình phê duyệt dự án đầu tư Vietnamese 0,039 MB 687
Mẫu đề nghị tạm ứng Vietnamese 0,032 MB 2864
Mẫu hợp đồng lao động Vietnamese 0,030 MB 368796
Bảng chấm công Vietnamese 0,733 MB 26028