Danh sách tài liệu
 
Tên tài liệuNgôn ngữDung lượngLượt tảiTải về
Mẫu phiếu thu Vietnamese 0,031 MB 2809
Tở trình phê duyệt dự án đầu tư Vietnamese 0,039 MB 713
Mẫu đề nghị tạm ứng Vietnamese 0,032 MB 2944
Mẫu hợp đồng lao động Vietnamese 0,030 MB 369550
Bảng chấm công Vietnamese 0,733 MB 26327