Danh sách tài liệu
 
Tên tài liệuNgôn ngữDung lượngLượt tảiTải về
Mẫu phiếu thu Vietnamese 0,031 MB 2449
Tở trình phê duyệt dự án đầu tư Vietnamese 0,039 MB 648
Mẫu đề nghị tạm ứng Vietnamese 0,032 MB 2637
Mẫu hợp đồng lao động Vietnamese 0,030 MB 367504
Bảng chấm công Vietnamese 0,733 MB 25446