Tim viec lam, tuyen dung Kết Quả Tìm Kiếm
:  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Nhân Lực NIC
Với việc đã chọn:
Vị trí tuyểnCông tyĐịa điểmCập nhật
Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Nhân Lực NIC Long An
10-08-2017
Senior Sales Specialist (Life Science Division)  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Nhân Lực NIC Hồ Chí Minh
10-08-2017
Phó Giám Đốc Phân Tích Đầu Tư Dự Án  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Nhân Lực NIC Hồ Chí Minh
10-08-2017
Phó Giám Đốc Tài Chính (Phụ Trách Ngân Sách & Kiểm Soát Hiệu Quả Kinh Doanh - Bán Lẻ)  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Nhân Lực NIC Hồ Chí Minh
10-08-2017
Phó Giám Đốc Kinh Doanh Cho Thuê Mặt Bằng (Trung Tâm Thương Mại)  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Nhân Lực NIC Hồ Chí Minh
10-08-2017
Phó Giám Đốc Tài Chính (Phân Tích, Thẩm Định Dự Án & Nguồn Vốn)  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Nhân Lực NIC Hồ Chí Minh
10-08-2017
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Nhân Lực NIC Hồ Chí Minh
10-08-2017
Với việc đã chọn:
Tổng tin: 7 - Hiển thị tin:1 - 7 của 7  - Trang hiển thị: 1 của 1