Tim viec lam, tuyen dung Kết Quả Tìm Kiếm
:  Công ty TNHH Dịch vụ Chuỗi cung ứng DHL Việt Nam
Với việc đã chọn:
Vị trí tuyểnCông tyĐịa điểmCập nhật
INVENTORY CONTROLLER  Công ty TNHH Dịch vụ Chuỗi cung ứng DHL Việt Nam Đồng Nai
21-01-2014
TRANSPORT SUPPERVISOR  Công ty TNHH Dịch vụ Chuỗi cung ứng DHL Việt Nam Bình Dương
15-01-2014
NHÂN VIÊN DATA  Công ty TNHH Dịch vụ Chuỗi cung ứng DHL Việt Nam Bình Dương
16-12-2013
QUẢN LÝ BỘ PHẬN ĐÓNG GÓI  Công ty TNHH Dịch vụ Chuỗi cung ứng DHL Việt Nam Bình Dương
11-12-2013
Với việc đã chọn:
Tổng tin: 4 - Hiển thị tin:1 - 4 của 4  - Trang hiển thị: 1 của 1


Chia sẻ trải nghiệm