Tim viec lam, tuyen dung Kết Quả Tìm Kiếm
:  Công ty TNHH Dịch vụ Chuỗi cung ứng DHL Việt Nam
Với việc đã chọn:
Vị trí tuyểnCông tyĐịa điểmCập nhật
ĐIỀU PHỐI VẬN TẢI  Công ty TNHH Dịch vụ Chuỗi cung ứng DHL Việt Nam Bình Dương
19-08-2014
Quản lý bộ phận Đóng gói, Dán nhãn  Công ty TNHH Dịch vụ Chuỗi cung ứng DHL Việt Nam Bình Dương
02-07-2014
NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU  Công ty TNHH Dịch vụ Chuỗi cung ứng DHL Việt Nam Bình Dương
09-06-2014
Với việc đã chọn:
Tổng tin: 3 - Hiển thị tin:1 - 3 của 3  - Trang hiển thị: 1 của 1


Chia sẻ trải nghiệm