NIC HR Đăng ký tài khoản để bắt đầu sử dụng
NIC HR Bạn đã có tài khoản?
NIC HR
Tuyển Dụng Hiệu Quả
- Đăng tin tuyển dụng dễ dàng.
- Chọn lựa mẫu tin tuyển dụng phong phú, phù hợp .
- Quản lý thông tin tuyển dụng, hồ sơ trực tuyến tiện lợi hơn.
NIC HR
Tiết Kiệm Hơn
- Miễn phí đăng tin và tìm hồ sơ.
- Tìm kiếm và lựa chọn hồ sơ phù hợp nhất trước khi tính phí dịch vụ.
- Mua dịch vụ và đăng tuyển dụng bất cứ khi nào.
Đăng tin tuyển dụngTìm Hồ SơTư Vấn Nhân SựCung Ứng Lao Động
Services - Thông tin tuyển dụng nhanh chóng tiếp cận hàng ngàn ứng viên được tuyển chọn.
- Tối đa hiệu quả tuyển dụng với công cụ quản lý tuyển dụng trực tuyến.

Khách hàng vàng

Liên hệ

Bộ phận Kinh doanh
Tại Hà Nội
Tel: 04 - 3976 4692
Tại TP Hồ Chí Minh
Tel: 08 - 3740 7533
E-mail: sales@tuyendung.com.vn