Tuyendung.com.vn
Tạo dựng môi trường làm việc ấn tượng như thế nào?
Cập nhật: 6/8/2015 4:02:00 PM
Theo nghiên cứu của Adecco, một tổ chức tuyển dụng nhân sự, bên cạnh những điều kiện kể trên, để nhân viên làm việc vui vẻ và hiệu quả, các nhà lãnh đạo phải thường xuyên làm tốt việc truyền thông và giao tiếp, công nhận các thành tích và đưa ra các phản hồi tích cực. Dưới đây là kết quả nghiên cứu và một số lời khuyên của Adecco giúp doanh nghiệp xây dựng một môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên.


Sources: Doanh Nhân Sài Gòn Online

Viewed: 3542