Tuyendung.com.vn
TOP 10 VIỆC HOT TRÊN THỊ TRƯỜNG 2015
Cập nhật: 7/7/2015 10:28:00 AM
Những công việc này tăng trưởng nhanh nhất trong 5 năm gần đây, dựa theo kết quả khảo sát từ 259 triệu hồ sơ thành viên của Linkedln. Cùng tìm hiểu xem top 10 công việc này là gì nhé!


Sources: Internet - Pinterest

Viewed: 6836