Tim viec lam, tuyen dung Qui trình giải quyết tranh chấp
 Khi phát sinh tranh chấp, Công ty Cổ Phần Tư Vấn Nhân Lực NIC đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu: Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác... qua email: contact@tuyendung.com.vn.

+ Bước 2.  Phân tích khiếu nại: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố: Đối với các khiếu nại có đủ thông tin và thẩm quyền giải quyết thì có thể hỗ trợ giải quyết ngay cho khách hàng. Đối với khiêu nại không thể giải quyết ngay  thì thực hiện gửi thông tin cho bộ phận/nhân sự có thầm quyền & trách nhiệm giải quyết.

+ Bước 3. Xác định nguyên nhân và giải quyết khiếu nại:  Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Tuyendung.com.vn, người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website www.tuyendung.com.vn.

+ Bước 4. Trả lời/Giải quyết khiếu nại: Gửi email, gọi điện, gửi văn bản trả lời cho khách hàng. Gửi đến các phòng ban liên quan thông tin trả lời khiếu nại cho khách hàng.

+ Bước 5. Kết thúc khiếu nại: Lưu hồ sơ, rút kinh nghiệm.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Nhân Lực NIC
Địa chỉ: Tầng 3, 108 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam
Hotline: (84 4) 3976 4692

Tuyendung.com.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với Tuyendung.com.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Tuyendung.com.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Tuyendung.com.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Tuyendung.com.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Tuyendung.com.vn.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.