Chuyển bại thành thắng buổi phỏng vấn bằng thư cảm ơn

Bạn vừa kết thúc buổi phỏng vấn với vị trí bạn vô cùng thích thú và bạn chắc chắn rằng… “Mình trượt vỏ chuối rồi!”. Dưới đây là 4 gợi ý bạn nên áp dụng trong thư cảm ơn...
Tập trung vào cơ hội Giáo sư vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tín. Ông đăng báo tuyển phụ tá.
Tuyển dụng người luôn phản biện Nhờ tương tác với nhiều luồng ý kiến phản biện khác nhau, ý kiến ban đầu của nhà lãnh đạo sẽ được làm rõ thêm, đôi khi nó còn làm thay đổi...
Phát triển tư duy chiến lược Khi bạn nhìn xuống thế giới từ một chiếc trực thăng, bạn có thể thấy nhiều thứ hơn khi bạn ở trên mặt đất. Tư duy chiến lược cũng giống như...
Việc làm tại Công ty hàng đầu
Công ty Quốc huy
Kết nối số
Công ty TNHH Acquy GS Việt Nam
Emirates Jobs
cong ty Investip
Cong ty HB
Cong ty moore
NIC GROUP
NIC HR
Công ty CP Viễn Thông FPT