Tim viec lam, tuyen dungQuy Định Bảo Mật

Chính sách bảo mật

 
Tại đây Tuyendung.com.vn sẽ giúp bạn biết:
- Các thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn
- Ai đang thu thập thông tin của bạn
- Thông tin của bạn được sử dụng ra sao
- Thông tin của bạn có thể được chia sẻ với ai
- Bạn có những sự lựa chọn nào cho việc thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của mình
- Các biện pháp phòng chống mất mát, lạm dụng hay thay đổi thông tin của bạn
 
Tuyendung.com.vn là chủ sở hữu duy nhất về những thông tin đăng tải trên website. Chúng tôi không bán hay chia sẻ những thông tin này cho bên thứ ba.
 
Đăng ký: Trong quá trình đăng ký, người sử dụng buộc phải cung cấp các thông tin liên hệ nhằm phục vụ lợi ích của người sử dụng khi thực hiện các dịch vụ trên website. Người sử dụng không bắt buộc phải cung cấp các tông tin về nhân thân hay những thông tin đặc biệt mang tính cá nhân. Những thông tin đó có thể sẽ được hiển thị chỉ khi nhà tuyển dụng yêu cầu và được sự đồng ý của người tìm việc. Hơn nữa, thông tin này chỉ nhằm mục đích giúp người tìm việc có thể tìm được việc làm và giúp nhà tuyển dụng có thể tìm được ứng viên phù hợp.
 
Cookie – Cookie là một đoạn dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của người sử dụng trong đó có chứa các thông tin của người sử dụng. Chúng tôi sẽ không sử dụng cookie như là phương tiện để khai thác thông tin hay gây hại đến người sử dụng.
 
Địa chỉ IP – Chúng tôi sử dụng các địa chỉ IP để phân tích các thông tin tổng hợp chứ không sử dụng để khai thác các thông tin cá nhân của người sử dụng.
 

Chia sẻ với người thân – Tuyendung.com.vn  không chia sẻ hay lưu giữ các thông tin khi người sử dụng thực hiện chức năng này.