Tim viec lam, tuyen dungThỏa Thuận Sử Dụng

Điều khoản chung

Bạn vui lòng đọc kỹ bản thỏa thuận này, nếu bạn không chấp nhận các điều khoản nêu ra thì không được phép sử dụng website và các dịch vụ kèm theo. Khi sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản đã đưa ra. Các thuật ngữ "Bạn" và "Người sử dụng" được sử dụng trong bản thỏa thuận này là đề cập đến tất cả các cá nhân hay tổ chức truy cập vào website vì bất cứ lý do nào.

Sử dụng tài nguyên
 
Tuyendung.com.vn cho phép bạn xem và tải các nội dung trên website vì mục đích cá nhân, phi thương mại. Các nội dung trên website như phần văn bản, đồ họa, hình ảnh, logo…đều có bản quyền, thương hiệu và các luật định khác. Tài nguyên của Tuyendung.com.vn là tất cả những tài sản thuộc về Tuyendung.com.vn và những nội dung do người sử dụng cung cấp. Việc sử dụng trái phép các tài nguyên này đều vi phạm bản quyền, thương hiệu và các luật định khác. Bạn phải giữ lại những nguyên gốc bản quyền, thương hiệu và các thông tin sở hữu khác trên bất cứ tài liệu nào bạn sao chép từ Tuyendung.com.vn. Bạn không được bán, chỉnh sửa các nội dung hay sao chép, trưng bày, công bố, phân tán hay sử dụng nội dung vì bất cứ mục đích thương mại hay truyền thông nào. Bạn sẽ không sao chép code HTML mà Tuyendung.com.vn đã tạo ra để biến đổi . Đoạn code HTML này cũng thuộc bản quyền của Tuyendung.com.vn.

Quy định sử dụng

Quy đinh chung: Người sử dụng không được sử dụng website với mục đích truyền tải, phân phối, lưu trữ hoặc phá hủy tài nguyên (a) vi phạm bất kỳ quy định hoặc các điều luật, (b) vi phạm bản quyền, thương hiệu và bí mật kinh doanh hay các quyền sở hữu trí tuệ khác (c) vi phạm quyền cá nhân, quyền công khai của người khác hoặc mang tính chất xấu, khiêu dâm, đe doạ, lạm dụng hay thù hận.
Những quy định về an toàn website: Người sử dụng không được vi phạm quy tắc an toàn của website bao gồm: (a) Truy cập vào dữ liệu không phải dành cho người sử dụng hay đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản không thuộc quyền của người sử dụng, (b) tìm cách để thăm dò, quét hay kiểm tra các kẽ hở của hệ thống đe dọa đến sự an toàn của hệ thống (c) xâm nhập vào server, host hay hệ thống mạng gồm cả việc đưa virus vào website, làm quá tải, spam, mail bomb hay phá hủy, (d) gửi email không mong muốn như các chương trình khuyến mại hay quảng cáo (e) không được lợi dụng giao thức TCP/IP để can thiệp vào việc g ửi email. Mọi vi phạm về an toàn hệ thống hay mạng lưới có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghiêm cấm người sử dụng

Các nhà tuyển dụng và người tìm việc chỉ có thể sử dụng website với những mục đích hợp pháp. Người sử dụng đồng ý không dùng website trong những trường hợp sau:
·         Đăng các thông tin kiểu nhượng quyền nào,thành viên câu lạc bộ, phân phối nhóm hay sắp xếp các đại lý đại diện bán hàng…
·          Liên lạc với ứng viên nhưng không phải mục đích tuyển dụng, có thể là gửi thư rác hay bán dịch vụ, bán sản phẩm hoặc mở rộng mối quan hệ, nói xấu cá nhân hoặc tổ chức.
·         Xóa hoặc sửa lại các thông tin của bất kỳ cá nhân nào đã đăng lên
·         Sử dụng thiết bị hay phần mềm nào đó để can thiệp vào các hoạt động thông đang diễn ra tại website.
·          Có hành động làm quá tải website
·          Tiết lộ hay chia sẻ mật khẩu, tài khoản tại khu vực đăng thông tin trả phí với bên thứ ba hay sử dụng mật khẩu vào bất kỳ mục đích bất hợp pháp.
·         Sử dụng phương tiện, phần mềm, dụng cụ hay kỹ xảo nào đó để điều hướng hay tìm kiếm trang web này thay vì sử dụng các công cụ và phương tiện tìm kiếm sẵn có từ website Tuyendung.com.vn.
·          Giải mã, thảo gỡ hoặc đảo lộn bất kỳ phần mềm bí mật hay các thành phần khác của website.
·         Tổng hợp, copy bằng bất kỳ phương thức nào các nội dung sẵn có trên website.

Thông tin người sử dụng

Khi thực hiện việc đăng ký dịch vụ, Tuyendung.com.vn sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin trong đó có địa chỉ email. Tuyendung.com.vn có thể tiết lộ tới bên thứ ba về một số thông tin cơ bản về bạn trong đó có cả hồ sơ ứng tuyển của bạn. Tuyendung.com.vn sẽ không cung cấp tên, địa chỉ liên hệ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn nếu không được sự đồng ý của bạn. Tuyendung.com.vn sẽ giữ quyền cung cấp các dịch vụ và sản phẩn của bên thứ ba tới bạn, các cung cấp này có thể do Tuyendung.com.vn hoặc do bên thứ ba thực hiện.

Nghĩa vụ của người sử dụng

Với tư cách là người sử dụng, bạn phải chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân bạn và số lần cũng như số lượng thông tin đã đăng tải tại website. Trước khi sử dụng trang web này bạn đồng ý sẽ không làm theo các điều sau: Đăng tải các tài liệu đã có bản quyền trừ khi được phép của tác giả; đăng các tài liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ quyền công khai của người khác; đăng các tài liệu mang tính chất khiêu dâm, nói xấu, đe doạ, quấy rối, lạm dụng, hận thù hay dung túng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; gửi hình ảnh sexy; đăng quảng cáo hoặc chào bán hàng; đăng thông tin truyền bá, các tài liệu có chứa virus hoặc các chương trình máy tính khác nhằm pháp hủy hay gây bất lợi cho hệ thống, dữ liệu.
Tuyendung.com.vn không kiểm tra thông tin liên hệ cũng như các thông tin khác trước khi người sử dụng đăng tin lên website và cũng không chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và giám định các tài liệu do người sử dụng đăng tải. Tuyendung.com.vn có quyền ngăn chặn những người truy cập vi phạm các điều khoản thỏa thuận hoặc vi phạm pháp luật, chúng tôi cũng có quyền loại bỏ thông tin hiên hệ bất hợp pháp hay có hại.

Đăng ký và mật khẩu - Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của các thông tin cá nhân cũng như mật khẩu của bạn. Bạn cũng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của bạn cho dù. Nếu phát hiện thấy hiện tượng sử dụng trái phép tài khoản hay mật khẩu của bạn, bạn phải thông báo ngay tới Tuyendung.com.vn.

Trách nhiệm của Tuyendung.com.vn

Tuyendung.com.vn đóng vai trò là cầu nối giữ nhà tuyển dụng và ứng viên chứ không kiểm tra hay giám sát toàn bộ các thông tin và cũng không can thiệp vào việc trao đổi thực tế giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Vì vậy chúng tôi không kiểm soát chất lượng, độ an toàn cũng như tính hợp pháp của các công việc đăng tuyển cũng như những thông tin chính xác về ứng viên, khả năng của ứng viên hay sự phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng. Bạn cũng có thể sẽ gặp trường hợp người khác sẽ biết được email của bạn trên website để liên hệ vì những mục đích khác. Tuyendung.com.vn không thể can thiệp mối quan hệ giữa những người sử dụng với nhau, trong cả trường hợp bạn có tranh chấp với một hay nhiều người sử dụng khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý kiểm soát các thông tin do người sử dụng cung cấp thông qua website.
Các nội dung trên website có thể gặp sai sót như mắc các lỗi về đánh máy, Tuyendung.com.vn không bảo đảm về độ chính xác, độ tin cậy, hay sự hoàn chỉnh của các thông tin, tài liệu trên website. Việc sử dụng website hoàn toàn là sự mạo hiểm của chính bạn. Mọi thay đổi trên website có thể được thực hiện bất cứ thời điểm nào. Người đăng tuyển phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hình thức, nội dung và độ chính xác của các tin tuyển dụng trên website.

Không đảm bảo

Tuyendung.com.vn không đảm bảo rằng website sẽ vận hành không gặp lỗi, không chứa virus hay các cơ chế gây hại khác. Nếu khi sử dụng website bạn phải bổ sung dịch vụ hay thay thế các thiết bị hoặc dữ liệu thì Tuyendung.com.vn không có trách nhiệm trả cho các chi phí này. Các nội dung thông tin trên website chỉ đó vai trò như là cơ sở mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào, kể cả những đảm bảo về khả năng thành công, về chất lượng, sự phù hợp với mục đích cá nhân. Tuyendung.com.vn cũng không đảm bảo về độ chính xác, độ tin cậy, thời hạn…của thông tin, dịch vụ, phần mềm, văn bản, đồ họa và các liên kết.

Từ chối các thiệt hại

Tuyendung.com.vn, các bên cung cấp hay bên thứ ba sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại của bất kỳ vấn đề gì hay những sơ suất về con người, thông tin, đạo đức như thiệt hại do mất dữ liệu, dán đoạn việc kinh doanh, không có lợi nhuận hay không thể truy cập và sử dụng các tài nguyên trên website

 Liên kết tới các website khác

Website có chứa các liên kết tới các website của bên thứ ba, Tuyendung.com.vn không chịu trách nhiệm giám định độ chính xác về nội dung của các website này. Nếu bạn đồng ý vào các website liên kết đó đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra
.
Không bán lại hay sử dụng vì mục đích thương mại

Bạn đồng ý không bán lại hay chuyển nhượng các quyền cá nhân của bạn tới người khác. Bạn cũng đồng ý không sử dụng website vì mục đích thương mại bất hợp pháp. Tuyendung.com.vn không chịu trách nhiệm về các khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng các tài nguyên trên Tuyendung.com.vn.

Chấm dứt

Tuyendung.com.vn hoàn toàn có quyền xóa bỏ thông tin bạn cung cấp trên website và có quyền cho dừng việc đăng ký, truy cập của bạn vào website hay bất kỳ dịch vụ nào trên Tuyendung.com.vn, cả trên những vi phạm của bạn tại thỏa thuận này hoặc trong trường hợp Tuyendung.com.vn không thể xác minh hay xác nhận bất kỳ thông tin đăng tải tại website cũng như các thông tin về tài khoản của bạn.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm tổn hại tới Tuyendung.com.vn, các cán bộ nhân viên, giám đốc, các khách hàng. Bạn phải bồi thường với những khiếu nại, các yêu cầu, cả việc sử dụng các tài nguyên hay vi phạm các điều khoản trong bản thỏa thuận.