Tìm việc làm
Tìm kiếm nâng cao
Việc làm hấp dẫn
Việc Làm Tốt Nhất
Tổng Giám đốc điều hành
Tổng Giám đốc điều hành
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại
  
Phó phòng nhân sự (URGENT)
Phó phòng nhân sự (URGENT)
Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
  
Senior Sales Assistant (URGENT)
Senior Sales Assistant (URGENT)
Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
  
Chuyên viên Kế hoạch chất lượng
Chuyên viên Kế hoạch chất lượng
Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
  
Trưởng phòng kỹ thuật
Trưởng phòng kỹ thuật
TẬP ĐOÀN G.HOME
  
Chuyên viên Phát triển khách hàng
Chuyên viên Phát triển khách hàng
Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
  
Front office Engineer(URGENT)
Front office Engineer(URGENT)
Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
  
Trợ lý phó Tổng Giám Đốc
Trợ lý phó Tổng Giám Đốc
Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
  
MS Reporting Engineer
MS Reporting Engineer
Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
  
Trưởng phòng Tuyển dụng và Đào tạo (URGENT)
Trưởng phòng Tuyển dụng và Đào tạo
Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
  
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH DỰ ÁN
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Tran Hong Quan
  
Quản lý nhà máy
Quản lý nhà máy
Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
Việc làm tại Công ty hàng đầu
Kỹ năng quản lý nhân sự, tuyển dụng, phỏng vấn, tìm việc
Tìm hiểu nhà tuyển dụng: Một cách để trở thành ứng viên nổi bật
Trong thị trường lao động khó khăn như hiện nay, hàng trăm người cùng ứng tuyển một công việc như bạn và nhiều người có khả năng tương đương, thậm chí hơn bạn. Do đó, bạn cần làm nổi bật bản thân hơn. Hiểu biết về nhà tuyển dụng là một cách.
Bài học từ bức thư đáp trả nhà tuyển dụng của SV Việt
Không chỉ ứng viên, mà nhà tuyển dụng đều cho rằng khi đi xin việc, ngoài bằng cấp, vốn sống, kỹ năng mềm, thái độ... cũng là yếu tố quan trọng không kém.
Trải nghiệm phỏng vấn
Phạm Thị Vân
Đã trải qua gần 04 năm nhưng tôi vẫn còn nhớ như in buổi đi phỏng lần đầu tiên.Sau khi tốt nghiệp Đại học tôi lập tức đăng tin tìm việc và được hẹn phỏng vấn, tôi đã chuyển bị rất kỹ từ hồ sơ, đến cách ăn nói, cử chỉ và...  
nic group logo
HR OUTSOURCING SERVICE
In todays rapidly changing business environment, the efficient and effective organization wins, and that means having people who fit your needs perfectly, when you need them. As a leading company in Vietnam operating in the field of HR consulting...
Tìm việc lương $1000
Gross to NET