Xem tài liệu
Tên tài liệu: Bảng chấm công
Ngôn ngữ:Vietnamese
Nội dung:Bảng châm công được thiết kế trên file excel phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, rất tiện lợi cho việc chấm công hàng ngày.
Số trang:1
Dung lượng:0,733 MB
Kiểu tài liệu:.xls
Lượt tải:30469
Tải về: Download