Danh sách tài liệu
 
Tên tài liệuNgôn ngữDung lượngLượt tảiTải về
Mẫu phiếu thu Vietnamese 0,031 MB 5670
Tở trình phê duyệt dự án đầu tư Vietnamese 0,039 MB 938
Mẫu đề nghị tạm ứng Vietnamese 0,032 MB 5766
Mẫu hợp đồng lao động Vietnamese 0,030 MB 377906
Bảng chấm công Vietnamese 0,733 MB 29762