Danh sách tài liệu
 
Tên tài liệuNgôn ngữDung lượngLượt tảiTải về
Mẫu phiếu thu Vietnamese 0,031 MB 5440
Tở trình phê duyệt dự án đầu tư Vietnamese 0,039 MB 885
Mẫu đề nghị tạm ứng Vietnamese 0,032 MB 5442
Mẫu hợp đồng lao động Vietnamese 0,030 MB 377659
Bảng chấm công Vietnamese 0,733 MB 29427