Danh sách tài liệu
 
Tên tài liệuNgôn ngữDung lượngLượt tảiTải về
Mẫu phiếu thu Vietnamese 0,031 MB 6292
Tở trình phê duyệt dự án đầu tư Vietnamese 0,039 MB 948
Mẫu đề nghị tạm ứng Vietnamese 0,032 MB 6345
Mẫu hợp đồng lao động Vietnamese 0,030 MB 378531
Bảng chấm công Vietnamese 0,733 MB 30503