Danh sách tài liệu
 
Tên tài liệuNgôn ngữDung lượngLượt tảiTải về
10 bộ CV file word cực đẹp, bố cục rõ ràng Vietnamese 0,277 MB 25088
CV xin việc ngành du lịch Vietnamese 0,026 MB 8483
CV xin việc cho Giám Đốc Tài Chính Vietnamese 0,021 MB 6098
Các mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh English 0,721 MB 23417
Resume mẫu bằng tiếng Pháp English 0,028 MB 2060
Resume kết hợp - mẫu 02 Vietnamese 0,043 MB 4949
Resume kết hợp - mẫu 01 Vietnamese 0,039 MB 3153
CV hiện đại dành cho IT (Tiếng Anh) English 0,037 MB 3142
CV mẫu cho các vị trí từ phó phòng English 2,312 MB 2621
CV mẫu cho người mới tốt nghiệp Vietnamese 0,028 MB 17734
Mẫu hồ sơ xin việc theo kiểu thống kê Vietnamese 0,037 MB 3775
Hồ sơ xin việc - Mẫu 02 English 0,045 MB 47460
Hồ sơ xin việc - Mẫu 01 Vietnamese 0,046 MB 513482