Danh sách tài liệu
 
Tên tài liệuNgôn ngữDung lượngLượt tảiTải về
10 bộ CV file word cực đẹp, bố cục rõ ràng Vietnamese 0,277 MB 25022
CV xin việc ngành du lịch Vietnamese 0,026 MB 8429
CV xin việc cho Giám Đốc Tài Chính Vietnamese 0,021 MB 6058
Các mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh English 0,721 MB 23391
Resume mẫu bằng tiếng Pháp English 0,028 MB 2034
Resume kết hợp - mẫu 02 Vietnamese 0,043 MB 4915
Resume kết hợp - mẫu 01 Vietnamese 0,039 MB 3120
CV hiện đại dành cho IT (Tiếng Anh) English 0,037 MB 3116
CV mẫu cho các vị trí từ phó phòng English 2,312 MB 2602
CV mẫu cho người mới tốt nghiệp Vietnamese 0,028 MB 17658
Mẫu hồ sơ xin việc theo kiểu thống kê Vietnamese 0,037 MB 3746
Hồ sơ xin việc - Mẫu 02 English 0,045 MB 47426
Hồ sơ xin việc - Mẫu 01 Vietnamese 0,046 MB 513357