Hai người nghèo
Cập nhật: 20/11/2006 9:26:00 SA

Ngày xưa, có một anh chàng nghèo xác. Trong nhà chẳng có gì ngoài cái khố mà anh đang mặc trên người. Một hôm anh ta tìm vào cung, tâu với vua: - Xin nhà vua cho tôi được chết. Tôi ngèo và khổ quá nên không thiết sống nữa. - Được! - Nhà vua phán rồi đem người nọ đi giết. Vừa lúc đó, có một anh chàng khác đi qua. Trên người anh ta tuyệt nhiên chẳng có lấy mảnh vải nào. Anh ta nói với bọn lính: - Sau khi người này chết, tôi muốn xin cái khố của anh ta. Nghe nói vậy, người ngèo thứ nhất liên bảo: - Hãy khoan giết tôi, tôi còn có điều tâu với nhà vua. Quân lính dẫn anh ta về gặp nhà vua. Anh ta khẩn thiết tâu với vua: - Xin ngài cho tôi tiếp tục được sống! Hôm nay tôi đã nhìn thấy một người còn nghèo hơn tôi. Vì thế, tôi không muốn chết nữa. - Đi đi - Nhà vua dõng dạc phán - Ngươi hãy cảm ơn Chúa vì nhờ có Người mà người đã tìm ra được lý do để mà sống.

ST

Đã xem: 1090


Việc làm tại Công ty hàng đầu
Emirates Jobs
Kết nối số
Cong ty HB
NIC HR
NIC GROUP
cong ty Investip
Công ty TNHH Acquy GS Việt Nam
Công ty Quốc huy
Công ty CP Viễn Thông FPT
Cong ty moore