Cẩm nang tuyển dụng

Tìm việc trực tuyến bạn nên biết Thi hin đi, ngưi tìm vic không ch nh vào sơ yếu lý lch, mà còn có thêm nhiu cách khác đ khoe din sc mnh, tài năng, nhm ni bt đúng cách trưc mt nhà tuyn dng và nhn công vic mình cn. Mng xã hi (MXH) có ích cho doanh nghip trong vic tìm hiu th hiếu ngưi tiêu dùng. Bên cnh đó, MXH còn là nơi hu hiu đ tìm kiếm cơ hi vic làm.Những “người thầy” ở chỗ làm Chng có ai biết tut mi th, nhưng ai cũng có mt s trưng nào đó ca riêng mình. công s, mun công vic đt hiu qu cao và nâng cao năng lc chuyên môn, bn đng ngi tìm kiếm cho mình nhng ngưi thy tt nhé.Làm sao để giám sát nhân viên sử dụng Internet? Trên cương v nhà qun lý, mt trong các nhim v ca bn là giám sát hot đng ca nhân viên liên quan ti <span class='highlight_text'>Internet</span>, t vic gi e-mail và các tin nhn (messenger) cho đến vic ghé thăm các trang web trong gi làm vic.Và sau đó thông báo vi h - mt cách trung thc và đy đ nht - v nhng gì bn đã làm và ti sao bn li phi làm như vy.Quảng cáo trực tuyến - phương thức marketing hiệu quả và kinh tế nhất Ti hi tho, các din gi đã khng đnh, doanh nghip cn phi có bưc đi sáng to, mang tính đt phá trong marketing và s dng <span class='highlight_text'>internet</span> như mt phương cách đ duy trì chi phí hp lý, mà trong đó, qung cáo trc tuyến là phương thc hiu qu nht và kinh tế nht so vi các phương tin marketing truyn thng.Quảng cáo trực tuyến - phương thức marketing hiệu quả và kinh tế nhất Ti hi tho, các din gi đã khng đnh, doanh nghip cn phi có bưc đi sáng to, mang tính đt phá trong marketing và s dng <span class='highlight_text'>internet</span> như mt phương cách đ duy trì chi phí hp lý, mà trong đó, qung cáo trc tuyến là phương thc hiu qu nht và kinh tế nht so vi các phương tin marketing truyn thng.6 “thủ thuật” tìm việc cấp tốc Bn đã sn sàng bưc chân vào th trưng vic làm, tuy nhiên trong tình hình kinh tế như hin nay thì không phi bn mun mà đưc. Ngi ch đi ư? Không, không th mãi ch đi như vy. Hãy bt tay vào tìm kiếm và trin khai 6 th thut sau. Thu thp các công c tìm kiếm: Hãy nghĩ ti các công c có th giúp bn tìm kiếm công vic mt cách nhanh chóng.Nghệ thuật “tỏa sáng” trong các sự kiện S kin bao gm l k nim thành lp công ty, sinh nht sếp, đám cưi đng nghip hoc liên hoan cui năm...Đó ging như nhng l hi đy màu sc và nhim v ca bn là làm sao đ tr thành đim sáng trong l hi đó. Ông Marjorie Brody, ngưi sáng lp ra công ty truyn thông Brody kiêm tác gi cun sách Professional Impressions: Etiquette for Everyone, Every Day&nbsp; nói: Vic bn tham gia vào chui s kin ca công ty là vic làm hết sc quan trng.Nghệ thuật “tỏa sáng” trong các sự kiện S kin bao gm l k nim thành lp công ty, sinh nht sếp, đám cưi đng nghip hoc liên hoan cui năm...Đó ging như nhng l hi đy màu sc và nhim v ca bn là làm sao đ tr thành đim sáng trong l hi đó. Ông Marjorie Brody, ngưi sáng lp ra công ty truyn thông Brody kiêm tác gi cun sách Professional Impressions: Etiquette for Everyone, Every Day&nbsp; nói: Vic bn tham gia vào chui s kin ca công ty là vic làm hết sc quan trng.Vic kinh doanh luôn đòi hi phi tìm ra ngày càng nhiu đi tác, khách hàng mi. Phi làm gì đ có mt bui làm vic đu tiên tht hiu qu? Dưi đây là 3 li khuyên cơ bn:Tìm việc khi đang có việc, tại sao không? Tâm lý chung ca hu hết chúng ta là không bao gi chu bng lòng vi nhng gì mình có, nht là trong công vic. Dù có đưc thăng chc, tăng lương thì chc chn rt nhiu ngưi trong s chúng ta vn không t b ý đnh tìm kiếm mt v trí khác tt hơn. Nhưng làm thế nào đ quá trình tìm kiếm công vic như ý không nh hưng đến v trí hin ti?


Việc làm tại Công ty hàng đầu
Cong ty moore
Công ty CP Viễn Thông FPT
NIC GROUP
Công ty TNHH Acquy GS Việt Nam
Công ty Quốc huy
cong ty Investip
Cong ty HB
NIC HR
Kết nối số
Emirates Jobs