Xem tài liệu
Tên tài liệu: Luật bình đẳng giới
Ngôn ngữ:Vietnamese
Nội dung:Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới.
Số trang:13
Dung lượng:0,126 MB
Kiểu tài liệu:.doc
Lượt tải:8284
Tải về: Download