Xem tài liệu
Tên tài liệu: Luật lao động sửa đổi bổ sung 2007
Ngôn ngữ:Vietnamese
Nội dung:Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29
Số trang:1
Dung lượng:0,025 MB
Kiểu tài liệu:.doc
Lượt tải:7720
Tải về: Download