Xem tài liệu
Tên tài liệu: Luật BHYT
Ngôn ngữ:Vietnamese
Nội dung:Quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi ph
Số trang:18
Dung lượng:0,150 MB
Kiểu tài liệu:.doc
Lượt tải:6071
Tải về: Download