Xem tài liệu
Tên tài liệu: Luật thuế TNCN 2007
Ngôn ngữ:Vietnamese
Nội dung:Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
Số trang:11
Dung lượng:0,118 MB
Kiểu tài liệu:.doc
Lượt tải:5638
Tải về: Download