Xem tài liệu
Tên tài liệu: Luật cư trú
Ngôn ngữ:Vietnamese
Nội dung:Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú
Số trang:13
Dung lượng:0,120 MB
Kiểu tài liệu:.doc
Lượt tải:5787
Tải về: Download